Câu hỏi 3: Vệ sinh chuyên sâu có bao nhiêu nhân viên thi công
Tùy theo diện tích từng căn KGS Deepclean sẽ tự phân bổ thợ:
 
-        Căn dưới 79m2 : 2 thợ thi công
 
-        Căn từ 80-119m2: 3-4 thợ thi công
 
-        Căn từ 120 – 150m2: 4-5 thợ thi công
 
-        Căn trên 151m2 hoặc pen house: từ 5 thợ trở lên

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn