Câu hỏi 2: Vệ sinh chuyên sâu làm trong bao lâu
Vệ sinh chuyên sâu tại KGS Deepclean sẽ không áp đặt thời gian, nhưng cơ bản là sẽ vệ sinh đến khi nào khách hàng ưng ý nghiệm thu mới dừng công việc.
 
Do đặc điểm chung của các căn chung cư khá giống nhau, thời gian vệ sinh thông thường sẽ mất một ngày bắt đầu từ sáng 8h00 và hoàn thiện công việc trước 17h00 chiều.

 Copyrights Thiet Ke Website by ungdungviet.vn